با فراگیری تب دیجیتالی شدن در سازمان‌‌ها، نیاز به پرورش افرادی است که بتوانند فرآیند تحول دیجیتال سازمان را برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت نمایند. حرفه‌‌ای تحول دیجیتال، ستون ایجاد چنین تحولی در سازمان است. حرفه‌­ای تحول دیجیتال، فردی متعهد به ساخت آینده دیجیتال سازمان است. لذا برای رشد تحول دیجیتال در یک سازمان، باید به‌اندازه‌ی توسعه‌ی زیرساخت‌های دیجیتالی، به توسعه‌ی مهارت‌های دیجیتال نیز تأکید شود. بدین ترتیب، وجود برنامه‌ای مناسب مناسبی جهت پرورش مهارت‌های دیجیتالی افراد، ضروری است؛ برنامه‌ای که پاسخ‌گوی نیازها و مهارت‌های مختلف دیجیتال سازمان باشد. دوره‌ پرورش حرفه‌ای تحول دیجیتال دیتیجی، با تمرکز بر تعاملی بودن فرایند یادگیری و آموزش جامع در زمینه‌ی تحول دیجیتال، در مجموع ۱۰۰ ساعت ارائه می‌گردد.

 

پوستر دوره عالی کسب و کار تحول دیجیتال