تندیس جایزه ملی تحول دیجیتال

جایزه ملی تحول دیجیتال

جایزه ملی تحول دیجیتال، با هدف ارزیابی، ارائه بازخورد و درنهایت معرفی سازمان‌های پیشرو در تحول دیجیتال طراحی شده است. یکی از اهداف عمده این جایزه، ایجاد زمینه‌ای مناسب برای تبادل تجارب موفق بین سازمان‌ها، رهبران و متخصصین این سازمان‌ها می‌باشد. دو دوره نخست این جایزه، با حضور چشمگیر ۳۵ سازمان معتبر و صاحب‌نام کشور، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزارشده و از برندگان هر دوره تقدیر به عمل آمده است. در جایزه، پیش از ارزیابی، کارگاه آموزشی تحول دیجیتال برگزار و به هریک پس ارزیابی نیز گزارش بازخورد اختصاصی به صورت تفصیلی ارائه شد تا با بهره‌گیری از توصیه‌های ارائه شده در این گزارش، بتوانند مسیر بلوغ دیجیتال خود را موفق‌تر طی کنند.  

افزودن یک دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *